Szanowni Państwo!
Po przeprowadzonym naborze wniosków o najem lokali przy ul. Kramarskiej w Nysie, Gmina Nysa przekazała do SIM Nysa listę osób uczestniczących w naborze, które przeszły pozytywną weryfikację. Wnioskodawcy są uszeregowani według ilości punktów otrzymanych w naborze – osoby znajdujące się wyżej na liście mają pierwszeństwo w wyborze lokalu.

W związku z tym, dopóki z osobą umieszczoną wyżej na liście nie załatwimy niezbędnych formalności (wybór lokalu i podpisanie umowy partycypacji) to nie możemy przydzielać mieszkań dla kolejnych osób z listy.
Na początku przesyłamy do wnioskodawców informację mailową: projekt umowy partycypacji, regulamin wynajmowania mieszkań, wykaz lokali z wyliczonymi kwotami partycypacji, wzór umowy najmu lokalu i miejsca garażowego, aby można było zapoznać się z treścią wymienionych dokumentów. Następnie, zgodnie z kolejnością z listy, kontaktujemy się telefonicznie, w celu ustalenia numeru wybranego mieszkania oraz umówienia terminu podpisania umowy partycypacji.
W związku z tym, iż wnioskodawców jest 119, a mieszkań do przydziału 61, część osób z listy nie otrzyma propozycji przydziału lokalu w obecnym rozdaniu. Jednakże w sytuacji, kiedy ktoś rozwiąże umowę partycypacji, czy też, po oddaniu budynku do użytkowania, zrezygnuje z umowy najmu – SIM Nysa zobowiązany będzie do zaproponowania zwolnionego lokalu kolejnej osobie z listy.

Będziemy Państwa co kilka dnia informować o dalszych postępach w wyborze lokali mieszkalnych przez osoby znajdujące się na kolejnych miejscach na liście najemców.

Zakończony został przydział lokali mieszkalnych dla osób znajdujących się na liście sporządzonej po naborze przeprowadzonym przez Gminę Nysa. Wcześniejsze założenia, że nie wszystkie osoby z listy otrzymają propozycję przydziału lokalu ponieważ zabraknie mieszkań nie sprawdziły się. Wszyscy wnioskodawcy mieli możliwość wyboru lokalu, a ostatecznie umowy partycypacji podpisało 46 osób.

W związku z tym, że pozostało jeszcze 15 mieszkań ogłoszony został dodatkowy nabór – szczegółowe informacje znajdują się w następnym artykule.

 

AxiomThemes {{Grafmedia Nysa}}. Wszystkie prawa zastrzeżone.